Nina Đumić i Snežana Kačar koje su dobile polovične ocene žirija, 4:3 glasa u korist Nine. Đorđe David nikome nije dao glas, što je stresno uticalo n
Nina Đumić i Snežana Kačar koje su dobile polovične ocene žirija, 4:3 glasa u korist Nine.

Đorđe David nikome nije dao glas, što je stresno uticalo na njega. Rokera su šokirali njihovi nastupi koji nisu zadovoljili kriterijume šestog kruga.

Nina Đumić i Snežana Kačar - (07. 05.) - šesti krug

Komentari: