Nakon maestralnih interpretacija ovi mladi takmičari dobili su po pet glasova, što i nije bilo tako loše, ali izazvali veliku svađu među pojedinim čla
Nakon maestralnih interpretacija ovi mladi takmičari dobili su po pet glasova, što i nije bilo tako loše, ali izazvali veliku svađu među pojedinim članovima žirija.

Sneža je odmah na početku zamolila Sašu da iskoristi svoju ulogu sudije i oduzme kandidata Mihaila od mentora Milija.

Aleksandra Mladenović i Mihailo Perović - (19. 02.) - treći krug

Komentari: