Oba kandidata dobila su maksimalnih šest glasova a muzički direktor Granda, Aleksandar Milić Mili objasnio je da su oni objasili šta znači institucija
Oba kandidata dobila su maksimalnih šest glasova a muzički direktor Granda, Aleksandar Milić Mili objasnio je da su oni objasili šta znači institucija 6 glasova.

- Hvala vam na ovakvom šou, predivni nastupi i samo ovakvi kandidati zaslužuju sve glasove- objasnio je Mili.

Nenad Osmanović i Antonija Ćerkez - (05. 02.) - treći krug

Komentari: